AKKREDITÍVET IGAZOLÓ BANK / CONFIRMING BANK

Az akkreditívet igazoló bank az exportőr számára az akkreditív fizetési mód egyik legfontosabb szereplője.

Egy akkreditívügylet minimálisan háromszereplős, a vevő (azaz a megbízó) és az eladó (azaz az ügylet kedvezményezettje) mellett főszereplője a nyitó (opening) bank. A nyitó bank ugyanis (a vevő által rendelkezésére bocsátott fedezet birtokában) a saját nevében tesz visszavonhatatlan fizetési ígéretet az eladónak.

Gyakori szereplője azonban az akkreditívnek egy második bank is, amely rendszerint az eladó bankja. Ezt a bankot a nyitó bank kéri fel közreműködésre, ha erre – az eladó kérését teljesítve – a vevő utasítja. Akkreditívnyitási megbízást adó vevőként (importőrként) jó, ha tudod, hogy a második bank közreműködése megnöveli költségeidet, a nemzetközi szokvány (ICC UCP600) értelmében ugyanis az akkreditívben közreműködő valamennyi bank költségeit a vevő viseli.

Exportőrként a második bank bekapcsolása viszont kifejezetten érdekünk, mindenképpen nagyobb ugyanis a biztonság, ha bankunk is részesévé válik az akkreditív ügyletnek. A bank ez esetben lehet értesítő (advising), fizető (paying) vagy az akkreditívet igazoló, megerősítő (confirming) bank – vagy akár ezek kombinációja.

Eladóként a legbiztosabb, ha a saját bankunk igazoló banki szerepet tölt be: ekkor ugyanis – megerősítve a nyitó bank fizetési kötelezettségvállalását – maga is kötelezettséget vállal felénk az okmányok honorálására, azaz mindannak teljesítésére, amire az akkreditívben a nyitó bank áruszállítást igazoló kifogástalan okmányaink ellenében kötelezte magát.

Fontos azonban tudni, hogy a nyitó bank által felkért második bank az akkreditív igazolását visszautasíthatja, erről a nyitó bankot haladéktalanul tájékoztatva. A megerősítés vállalása esetén viszont a nyitó bank köteles értesíteni az igazoló bankot az akkreditív mindennemű későbbi módosításáról is.

A módosításokat illetően az igazoló bank magatartása kétféle lehet: a) magára is kötelezően elfogadja a nyitó bank módosított fizetési ígéretét vagy b) a módosítás megerősítése nélkül értesíti az eladót az akkreditív módosításáról (ez esetben a módosítás teljesítése rá nézve nem kötelező).

Igazolt/megerősített akkreditív (confirmed credit) esetén a bank rendszerint az akkreditívhez csatolt külön kísérőlevélben értesíti az eladót arról, hogy vállalkozott az akkreditív megerősítésére. Ez egyben azt is jelenti, hogy nem tekinthető igazoltnak az olyan akkreditív, amelyben a nyitó bank nyilatkozik az akkreditívben tett fizetési kötelezettségvállalása egy másik bank általi megerősítéséről.

 Utoljára szerkesztve: 2020. március 29

KAPCSOLÓDÓ FOGALMAK

kapcsolódó dossziék

Oldalunk célja a tájékoztatás. Minden tartalmat a legnagyobb gondossággal állítottunk össze és rendszeresen ellenőrzünk, az itt szereplő információk azonban nem tekinthetők konkrét helyzetekre vonatkozó üzleti vagy jogi tanácsadásnak. Az itt szereplő információk alkalmazásából fakadó bármilyen jogkövetkezményért a kiadó felelősséget nem vállal.

Hivatalos állásfoglalásért mindig forduljon az illetékes hivatalhoz, ha tanácsadásra van szüksége, a megfelelő szakértőkhöz! Ha az oldalon aktualitását vesztett, hibás információt találna, kérjük, jelezze nekünk: hibabejelentes@startupguide.hu.