BANKKEZESSÉG

A bankkezesség a bankgaranciához hasonlóan bankári biztosíték. A két banki instrumentum azonban messze nem azonos tartalmú banki kötelezettségvállalás.

A garancia és a kezesség fogalmát a napi üzleti gyakorlat általában szinonimaként használja, jóllehet a jogkövetkezményeket illetően a két fogalom között jelentős az eltérés.

Az adott szerződés tartalmától függ, hogy a bekapcsolt bankári biztosíték bankkezesség vagy bankgarancia. Mielőtt azonban a szóhasználatban üzleti partnerünkkel megállapodnánk, tudnunk kell, hogy a biztosítékot nyújtó bank kártérítési kötelezettségvállalása eltérő, és így célszerű eladói és vevői szerepkörben más-más megoldást választanunk.

A két bankári biztosíték közötti nagy különbség az, hogy a garancia független az alapügylettől (az adásvételi szerződésedtől): a fizetésért vállalt bankgarancia a bank olyan önálló fizetési kötelezettségvállalása, amelyet a garancia szövegében megfogalmazottak szerint teljesít. Az ott rögzített feltételek fennállása esetén a garanciát nyújtó bank mindenképpen fizetést teljesít a hitelezőnek, függetlenül attól, hogy megbízója (az adásvételi ügylet vevője) miért nem fizetett.

A fizetésért vállalt kezesség viszont járulékos banki kötelezettségvállalás, a kezes bank kötelezettsége megbízója szerződéses kötelezettségeihez igazodik, maga is mindazon jogcímeken hivatkozhat a megbízó kifogásaira, amelyekre az jogosan hivatkozva nem fizet (pl. az eladó szerződésellenesen teljesített).

Fizetési kötelezettsége teljesítése esetén viszont mind a bankgaranciából, mind a bankkezességből adódóan a banknak megtérítési igénye van a főadóssal szemben.

A bankkezesség és a bankgarancia közötti különbségből következően eladói (exportőri) minőségben így kedvezőbb számunkra, ha a szerződésben bankári biztosítékként bankgaranciához ragaszkodunk. Ebben az esetben mindenképpen megkapjuk ugyanis a banktól a kikötött összeget, még akkor is, ha vevőnk szerződésellenes teljesítésre hivatkozva nem fizetett.

Vevői (importőri) minőségünkben viszont kedvezőbb számunkra, ha partnerünkkel fizetésért vállalt bankkezességben állapodunk meg. Ebben az esetben az eladó szerződésellenes teljesítéséről értesülve, jogos kifogásainkra hivatkozva a kezes bank sem köteles kezességvállalásából adódóan helyettünk fizetni.

 Utoljára szerkesztve: 2020. március 27

KAPCSOLÓDÓ FOGALMAK

kapcsolódó dossziék

Oldalunk célja a tájékoztatás. Minden tartalmat a legnagyobb gondossággal állítottunk össze és rendszeresen ellenőrzünk, az itt szereplő információk azonban nem tekinthetők konkrét helyzetekre vonatkozó üzleti vagy jogi tanácsadásnak. Az itt szereplő információk alkalmazásából fakadó bármilyen jogkövetkezményért a kiadó felelősséget nem vállal.

Hivatalos állásfoglalásért mindig forduljon az illetékes hivatalhoz, ha tanácsadásra van szüksége, a megfelelő szakértőkhöz! Ha az oldalon aktualitását vesztett, hibás információt találna, kérjük, jelezze nekünk: hibabejelentes@startupguide.hu.