CE JELÖLÉS / CE LOGÓ

A CE jelölés jelenléte a terméken számos ipari terméknél uniós követelmény, a belső piaci forgalmazás előfeltétele: gyakorlatilag a termékek útlevele.

A környezetünkben előforduló ipari termékeken látható CE jelölés nem minőséget jelöl, nem azt jelenti, hogy a terméket az EU területén állították elő, s főként nem versenyeszköz (azaz nem reklámozható „az én termékem vedd meg, mert azon szerepel a CE logó” szöveggel).

Hát akkor mit? Igen leegyszerűsítve: a CE logó az ipari termékek útlevele az egységes piacon. Hiányában meghatározott árucsoportok nem lehetnek jelen a tagállamok piacain, származzanak azok importból vagy legyenek ott előállított termékek (pl. orvosi műszerek, háztartási elektronikai cikkek vagy gyerekjátékok stb.).

A két betű eredetileg az Európai Közösségek francia nevének rövidítése. Megjelenésében számos formai követelménynek kell eleget tennie: a betűk görbülete, egymástól való távolsága, minimum 5 mm-es nagysága és az E betű rövidebb középső szára (ennek okán lepleződhetnek le a hamísítások, főként egyes importáruknál).

Mit jelent nekünk egy CE logó? A logó megjelenése bárhol az EGT területén két állítást fogalmaz meg.

Az első: a termék megfelel a vonatkozó uniós irányelv termékbiztonsági követelményeinek.

A második: ezt a tényt ugyancsak az irányelvben rögzített bevizsgálási módszerek szerint egy uniós szabályok szerint akkreditált ún. bejelentett szervezet (notify body) tanúsítja, elvégzett konformitásvizsgálat eredményeként.

Konformitásvizsgálatot a gyártó mellett csak az Európai Bizottság ún. NANDO online rendszerében nevesített mintegy másfél ezer akkreditált szervezet végezhet (magyar 35) a gyártóval kötött szerződés alapján. Érdemes tudnunk, hogy a logó mellett olykor szereplő négyjegyű szám a közreműködő bejelentett szervezet regisztrációs száma (pl. IPhone-nál: CE0682).

A Brexit megvalósulásával a brit bejelentett szervezetek konformitásigazolása többé nem lesz elfogadható az EGT területén. Sem a brit, sem az unión belül gyártott termékek nem forgalmazhatók az egységes piacon, ha azok konformitásvizsgálatát egy brit bejelentett szervezet végezte. Más lesz a helyzet természetesen, ha az EK és az EU ún. kölcsönös elismerési egyezményt kötnek, más harmadik országokhoz hasonlóan, pl. USA, Svájc, Új-Zéland, Ausztrália, Japán.

A CE logót – pozitív konformitásvizsgálatot és a kiállított komformitásigazolást követően – a gyártó vagy egyedi képviselője, illetve az importőr köteles elhelyezni minden egyes termékdarabon, jól láthatóan és nem eltávolíthatóan. Ezzel tájékoztatja az illetékes nemzeti hatóságokat a termék uniós szabályoknak való megfelelőségéről, a fogyasztókat pedig annak biztonságos voltáról.

Jó, ha tudjuk, hogy importtermékeknél látható rendellenességek esetén (pl. hiányzik a CE logó, a betűk nem az előírt formájúak, nem kíséri az árut konformitásigazolás stb.) a vámhatóságoknak árumegállítási és visszafordítási joguk van, konzultálva az adott tagállam piacfelügyeleti szervével. Egyidejűleg betáplálják a küldemény adatait az EGT-léptékű online riasztórendszerbe (RAPEX), értesítendő a többi belépő határállomást, a tagállami hatóságokat és a Bizottságot.

 Utoljára szerkesztve: 2020. március 27

KAPCSOLÓDÓ FOGALMAK

kapcsolódó dossziék

Oldalunk célja a tájékoztatás. Minden tartalmat a legnagyobb gondossággal állítottunk össze és rendszeresen ellenőrzünk, az itt szereplő információk azonban nem tekinthetők konkrét helyzetekre vonatkozó üzleti vagy jogi tanácsadásnak. Az itt szereplő információk alkalmazásából fakadó bármilyen jogkövetkezményért a kiadó felelősséget nem vállal.

Hivatalos állásfoglalásért mindig forduljon az illetékes hivatalhoz, ha tanácsadásra van szüksége, a megfelelő szakértőkhöz! Ha az oldalon aktualitását vesztett, hibás információt találna, kérjük, jelezze nekünk: hibabejelentes@startupguide.hu.