GEOBLOCKING TILALMA / TERÜLETI ALAPÚ TARTALOMKORLÁTOZÁS TILALMA

Az EU egységes piacán dolgozó online kereskedők olyan megkülönböztető magatartásának tilalma, amely weboldalaik látogatóinak állampolgárságán alapul.

Területalapú tartalomkorlátozásnak minősül egy online kereskedő azon megkülönböztető gyakorlata, mely nem engedi, hogy látogatói egy másik tagállamban létesített weboldalán kínált termékeihez vagy szolgáltatásaihoz hozzáférjenek, azokat megvásárolhassák. Ez megvalósulhat akár a határon túli weboldalakhoz való hozzáférés zárolásával, akár a rendelés teljesítésének megtagadásával.

Az EU digitális egységes piaci stratégiája keretében megalkotott uniós rendelet az áruk és szolgáltatások szabad mozgását akadályozó mindezen kereskedői gyakorlatok felszámolását célozza. Az egységes piacon belül megtiltja a más tagállambeli potenciális vevők állampolgárságon, lakóhelyen vagy telephelyen alapuló hátrányos megkülönböztetését, ha azok elfogadják a kereskedő belföldi piacán alkalmazott feltételeket (mintha helyi fogyasztóként vásárolnának).

Ha pl. egy EU-tagállambeli látogató felkeresi a kereskedő „.at” címen (azaz első szintű doménen) üzemelő webáruházát, a kereskedő nem tilthatja meg számára termékei elérhetőségét, mondván, hogy nem ausztriai a vevő. Nem megengedhető az sem, hogy a kereskedő rendszere – érzékelve, hogy az oldal látogatója más tagállamból érkezik – automatikusan átirányítsa a látogatót a kifejezetten a saját országa számára készített (azonos nevű, de pl. „.hu” végződésű) kereskedői oldalra.

A rendelet tiltja a weboldalakhoz való hozzáférés zárolását és az átirányítást is, ha a látogató ehhez beleegyezését nem adta. Az átirányításhoz való beleegyezés esetében is hozzáférhetőnek kell azonban maradnia az eredetileg meglátogatott oldalnak. (Ha az oldal zárolását, a hozzáférés korlátozását vagy az elterelést uniós jog indokolja, a kereskedő köteles erről az ügyfelet egyértelműen tájékoztatni.)

Nem megengedett az sem, hogy az online kereskedők a vásárlások során megkülönböztetéseket alkalmazzanak ugyanazon fizetőeszközön belül vagy a kártya márkája szerint, ha ennek oka a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy telephelye, illetve a fizetési számla helye, a fizetési szolgáltató letelepedés szerinti helye, vagy a fizetőeszköz kibocsátásának helye.

Megkülönböztetésnek minősül az is, ha a kereskedő elutasítja az olyan fizetést, amely elektronikus ügyleteken keresztül, átutalással, közvetlen terheléssel vagy adott márkának és kategóriának megfelelő kártyaalapú fizetéssel történt, amely fizetés a kereskedő által elfogadott pénznemben valósul meg, és a hitelesítési követelmények teljesülnek.

A rendelet ugyanakkor nem kötelezi az online kereskedőt arra, hogy a más tagállambeli látogató országába szállítson, ha ilyen szolgáltatást jelenleg nem kínál, és arra sem, hogy a más-más tagállambeli vevőket célzó oldalain termékei árait összehangolja.

A területalapú tartalomkorlátozás tilalma nem érvényesül a szerzői jogvédelem alatt álló szolgáltatásokra (pl. zenesugárzási szolgáltatások, e-könyvek, szoftverek és videojátékok), de a rendelet célul tűzi ki mindezen területek későbbi felülvizsgálatát. Nem alkalmazandó pénzügyi, audiovizuális, szállítási, egészségügyi és szociális szolgáltatásokra sem, összefüggésben az unió szolgáltatási keretirányelvével.

 Utoljára szerkesztve: 2020. március 27

KAPCSOLÓDÓ FOGALMAK

kapcsolódó dossziék

Oldalunk célja a tájékoztatás. Minden tartalmat a legnagyobb gondossággal állítottunk össze és rendszeresen ellenőrzünk, az itt szereplő információk azonban nem tekinthetők konkrét helyzetekre vonatkozó üzleti vagy jogi tanácsadásnak. Az itt szereplő információk alkalmazásából fakadó bármilyen jogkövetkezményért a kiadó felelősséget nem vállal.

Hivatalos állásfoglalásért mindig forduljon az illetékes hivatalhoz, ha tanácsadásra van szüksége, a megfelelő szakértőkhöz! Ha az oldalon aktualitását vesztett, hibás információt találna, kérjük, jelezze nekünk: hibabejelentes@startupguide.hu.