KÖZÖSSÉGI ADÓSZÁM / UNIÓS ADÓSZÁM / TAX IDENTIFICATION NUMBER / TIN

Az EU-tagállamok belsőkereskedelmének harmonizált áfaszabályai szerint a vállalkozások nélkülözhetetlen azonosító száma.

Az Európai Unió áfaharmonizációs szabályai szerint annak az adóalanynak, aki/amely az egységes piacon egy másik tagállambeli adóalannyal kereskedelmi kapcsolatba lép, nemzeti adóhatóságától közösségi adószámot kell kérnie. A szabály mind az árukereskedelemre, mind a szolgáltatáskereskedelemre vonatkozik.

Közösségi adószámot kell kérniük az ún. különleges adózói körhöz tartozó adóalanyoknak is, ha a tárgyévben a más tagállamokban beszerzett termékeik adó nélkül számított összesített értéke a 10 ezer eurót meghaladja, az értékhatárt meghaladó beszerzéseire.

Ebbe a körbe tartozik a kizárólag adólevonásra nem jogosító tevékenységet folytató adóalany, a mezőgazdasági tevékenységet folytató különleges jogállást választott adóalany, az általános forgalmi adóalanynak nem minősülő jogi személy, az alanyi adómentességet választó adóalany és az egyszerűsített vállalkozói adó alanya is.

Az egyes tagállamok a közösségi adószámot különbözőképpen építik fel, valamennyi esetben közös azonban, hogy az uniós adószám elválaszthatatlan tartozéka az adott ország ISO szabvány szerinti megjelölése. Magyarországon a NAV által kiadott közösségi adószám megegyezik az adóalany belföldi adószámával, kiegészítve a HU országjelzéssel.

A közösségi adószám megszüntetése szintén a nemzeti adóhatóságok illetékessége az adóalany bejelentésére (ha egész tevékenységét vagy belső kereskedelmét megszünteti), vagy ha az adózó törvényességi állapota nem rendezett (pl. bejelentett címe nem valós cím, nem készített összesítő jelentést stb.). A termékértékesítők negyedévente összesítő jelentésben nyilatkoznak az adóhatóság felé más tagállambeli eladásaikról, megjelölve vevőik érvényes uniós adószámát.

A közösségi adószámot a belső kereskedelemmel összefüggő minden iraton fel kell tüntetni, a kereskedelmi számlán a vevő/a szolgáltatás-igénybevevő közösségi adószámával együtt (kivéve, ha ez utóbbi adóalanynak nem minősülő magánszemély).

Eladóként vagy szolgáltatóként fontos tudnunk, hogy más tagállambeli üzleti partnerünk uniós adószámát az első üzleti kapcsolat előtt saját érdekünkben ellenőriztetnünk kell. Ha ugyanis az üzleti partnertől nem valós közösségi adószámot kaptunk (pl. adminisztrációs okok vagy esetleg adóelkerülési szándéka miatt), jóhiszeműen bár, de kereskedelmi számlánkon hamis adatot szerepeltetünk majd, és ez kellemetlen következményekkel járhat.

Üzleti partnerünk adószámának megerősítését két helyen is térítésmentesen kérhetjük: a nemzeti adóhatóságnál és az Európai Bizottság ún. VIES oldalán.

A NAV Központi Kapcsolattartó Irodája e célból telefonon, levélben és a clo@nav.gov.hu címen is rendelkezésünkre áll. Telefonos Ügyintézői Contact Centerén (ÜCC) keresztül akkor tudjuk megerősíttetni egy uniós adószám érvényességét, ha előzetesen regisztráltattuk magunkat. Az adószám megerősítése során a NAV nem bocsátja rendelkezésünkre az érvényes közösségi adószámhoz tartozó adóalany nevét és címét.

Az uniós adószám érvényességét ellenőrizhetjük a Bizottság VIES (VAT Information Exchange System, tagállamok közötti áfainformációs csererendszer) megfelelő oldalán is. A VIES kizárólag annak ellenőrzésére szolgál, hogy egy adott adószám érvényes-e vagy sem, és az információ csak az adott napi aktuális helyzetről tájékoztat. A rendszertől „adószám érvényes”, illetve „érvénytelen adószám” üzenetet kaphatunk – utóbbi esetben logikus döntés, ha a tervezett üzleti kapcsolatot nem hozzuk létre.

 Utoljára szerkesztve: 2020. március 28

KAPCSOLÓDÓ FOGALMAK

kapcsolódó dossziék

külső hivatkozások

Oldalunk célja a tájékoztatás. Minden tartalmat a legnagyobb gondossággal állítottunk össze és rendszeresen ellenőrzünk, az itt szereplő információk azonban nem tekinthetők konkrét helyzetekre vonatkozó üzleti vagy jogi tanácsadásnak. Az itt szereplő információk alkalmazásából fakadó bármilyen jogkövetkezményért a kiadó felelősséget nem vállal.

Hivatalos állásfoglalásért mindig forduljon az illetékes hivatalhoz, ha tanácsadásra van szüksége, a megfelelő szakértőkhöz! Ha az oldalon aktualitását vesztett, hibás információt találna, kérjük, jelezze nekünk: hibabejelentes@startupguide.hu.