OPERATÍV PROGRAM

Az operatív programok (OP) valamely fejlesztési időszak állami forrásainak felhasználását megtervező dokumentumai. A pályázni kívánó vállalkozások (vagy pályázatíróik) számára hasznos az OP-k és különösen a kapcsolódó éves fejlesztési keretek „felületes” ismerete, hiszen ezáltal akár előre is képet kaphatnak arról, hogy milyen területeken milyen pályázati lehetőségekre számíthatnak.

Magyarország uniós csatlakozásával megnyílt a lehetőség, hogy ránk is vonatkozzanak az EU belső fejlesztését célzó politikái, és részesedjünk a hozzájuk rendelt alapok forrásaiból. Ezek a gyakorlatban többnyire különféle, vissza nem térítendő vagy visszatérítendő támogatásra vonatkozó pályázati lehetőségek formájában jutnak el hozzánk a hétköznapokban.

Azt, hogy milyen célokra, milyen feltételekkel mennyi pályázati forrás kerül meghirdetésre, komoly tervezési folyamat előzi meg. Az EU a fejlesztési forrásokat 7 éves periódusokra szóló tervezési ciklusok szerint bocsátja rendelkezésre. Ennek keretében az EU Bizottság az uniós költségvetés 80%-ával ún. partnerségben gazdálkodik a tagállami és a regionális hatóságokkal. Azaz a tagállamok tervezik meg és költik el a rájuk jutó forrásokat, az erre irányuló terveik EU általi elfogadását követően. Ezek a források az Európai Strukturális és Beruházási Alapok öt nagy pénzalapján keresztül jutnak el a tagállamokhoz.

Azonban ezek az alapok nem pályázhatók közvetlenül, nem tesznek közzé pályázati felhívásokat, nincsenek projektértékelő testületeik, az alapokkal a hétköznapok során közvetlenül nem találkoznak a pályázni kívánó szervezetek (pl. vállalkozások, önkormányzatok). Az alapokból a források a tagállamok kijelölt központi pénzügyi hatóságaihoz kerülnek, a rendelkezésre bocsátott uniós pénzeszközök és az ezekhez előírt hazai társfinanszírozás terhére a hazai hatóságok írják ki a különböző pályázatokat.

Az aktuális, 2014–2020 közötti fejlesztési időszakra Magyarország a Széchenyi 2020 program keretében az EU Bizottság által jóváhagyott ún. Partnerségi Megállapodásban azonosította maga számára a legfontosabb kihívásokat, és tűzte ki a fő fejlesztési prioritásokat az Európa 2020 stratégia célkitűzések figyelembevételével.

A Partnerségi Megállapodásban kijelölt fejlesztési irányok részleteit az ún. operatív programok rögzítik: a Strukturális Alapok és a Kohéziós Alap forrásaira épülő ágazati és területi operatív programok, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap forrásainak felhasználását meghatározó Vidékfejlesztési Program, valamint az Európai Tengerügyi és Halászati Alap operatív programja.

Az operatív programdokumentumok bárki számára elérhetők ezen a hivatalos oldalon, amely a pályázati világban való eligazodás legfontosabb hazai portálja. Ugyanakkor az operatív programokban való elmélyülés nem kiemelten élvezetes, és a pályázni kívánó vállalkozások számára nem is különösebben hasznos tevékenység.

Mégis, legalább elnevezés szintjén érdemes ismerni az aktuális időszak operatív programjait, legfőképpen azért, mert ezek alá rendeződnek a tényleges pályázati kiírások. Ha ismerjük, hogy az egyes operatív programok alapvetően milyen prioritások mentén milyen célkitűzéseket, illetve tevékenységeket támogatnak, sokkal könnyebben eligazodunk a – szerencsésebb időszakokban tömegesen – nyitva álló pályázatok között.

Minden operatív program rövidített betűjele visszaköszön az alá tartozó pályázati felhívások kódszámában. Például a jelenlegi ciklus gazdaságfejlesztés szempontjából kiemelten fontos operatív programja, a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program pályázatait első ránézésre megismerjük a kódszámukban szereplő GINOP betűszó segítségével. A Közép-Magyarország régióban működő vállalkozások számára pedig a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) kínál pályázati lehetőségeket.

Azok számára, akik egy kicsit a jövőbe is szeretnének látni, és nemcsak a jelenleg nyitva álló, hanem a tervezett pályázati lehetőségeket is szeretnék megismerni, az ún. éves fejlesztési keretek (ÉFK) olvasgatása javasolt. Ezek a kormányhatározat formájában évente elfogadott dokumentumok egy-egy operatív program adott évben meghirdetendő és a már meghirdetett felhívásainak alapadatait tartalmazzák. Az ÉFK-ból megismerhető a konstrukció címe, a rendelkezésre álló forráskeret vagy a meghirdetés tervezett időpontja. Az ÉFK-k szintén elérhetők az állami pályázati oldalon.

 Utoljára szerkesztve: 2020. március 28

KAPCSOLÓDÓ FOGALMAK

kapcsolódó dossziék

külső hivatkozások

Oldalunk célja a tájékoztatás. Minden tartalmat a legnagyobb gondossággal állítottunk össze és rendszeresen ellenőrzünk, az itt szereplő információk azonban nem tekinthetők konkrét helyzetekre vonatkozó üzleti vagy jogi tanácsadásnak. Az itt szereplő információk alkalmazásából fakadó bármilyen jogkövetkezményért a kiadó felelősséget nem vállal.

Hivatalos állásfoglalásért mindig forduljon az illetékes hivatalhoz, ha tanácsadásra van szüksége, a megfelelő szakértőkhöz! Ha az oldalon aktualitását vesztett, hibás információt találna, kérjük, jelezze nekünk: hibabejelentes@startupguide.hu.